Dataskyddspolicy Företagskund K Bygg & Grund

Nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter för företagskunder hos K Bygg & Grund

Innehållsförteckning

 • Personuppgiftsansvarig
 • Vilka personuppgifter behandlar vi?
 • För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
 • Lagring av uppgifter
 • Vilka rättigheter har du?
 • Så här använder du dina rättigheter
 • Information om mottagaren av personuppgifter
 • Rätten att inkomma med klagomål
 • Nödvändig data för våra tjänster
 • Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering
 • Användning av data för andra ändamål
 • Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv
 • Dataskyddsombud

 

 1. Personuppgiftsansvarig

K Bygg & Grund

Organisationsnr 556511-2991
Esbogatan 11, 164 74 Kista

Vid ärenden som rör den här behandlingen kan du kontakta [email protected]

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar följande uppgifter för kontaktpersonen hos våra kunder:

 • Namn och kontaktuppgifter – till exempel adress, telefonnummer och e-postadress)
 • Befattning och ansvarsområde hos kunden
 • En enskild firmas organisationsnummer
 • Nekanden till att ta emot marknadskommunikation via post, e-post eller mobiltelefon
 • Data avseende hantering av kundrelationer – till exempel kontaktpersoner för leverans och fakturering, användaruppgifter för konton, kundtjänstregister, kundfeedback och sändlistor (för exempelvis kampanj- eller informationsutskick).
 • Kreditupplysning för ägare till enskild firma och beviljad kredit
 • Fullmaktsinformation
 1. För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Vi behandlar våra kunders kontaktpersoners personuppgifter för att kunna underhålla och utveckla företagets kundrelationer samt för fakturering, hantering av utestående fordringar, leverans av produkter och produktion av tjänster. Uppgifter behandlas dessutom avseende försäljning, kundrekrytering, kundkorrespondens och kundstöd.

Behandlingen är nödvändig för ändamålen att uppfylla avtal med våra kunder eller för personuppgiftsansvarigs intresseavvägning.

K Bygg & Grund ägnar sig åt byggvaruhandel. Genomförandet av denna verksamhet ligger inom K Bygg & Grund lagliga rätt. K Bygg & Grund har också rätt att utveckla sin verksamhet, förbättra sin konkurrenskraft, erbjuda sina tjänster till potentiella kunder, samla in utestående skulder och säkerställa tillförlitligheten hos sina nya avtalsslutande parter som en del av verksamheten. När det kommer till K Bygg & Grunds företagskunder är det nödvändigt att det finns en utsedd kontaktperson i kundföretaget med vars hjälp driften mellan företaget och K Bygg & Grund genomförs i praktiken.

 1. Lagring av uppgifter

Så här lagras personuppgifterna för våra tjänster:

 • Kontaktpersonens uppgifter lagras under den tid han eller hon är kontaktperson och tre månader efter att vi mottagit ett meddelande om att den personen inte längre är kontaktperson
 • Data i dokument som ingår i vår bokföring lagras under 7 år
 1. Vilka rättigheter har du?

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om behandlingen av personuppgifter och att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har du rätt att få även detta bekräftat.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta eller komplettera personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga enligt ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från vårt register. Dina uppgifter kommer att raderas om det inte längre finns en laglig grund för att behålla uppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vår intresseavvägning som en del av vår affärsverksamhet efter att ha bedömt att behandlingen inte bryter mot skyddet av dina personuppgifter. I dessa situationer har du rätt att invända mot hanteringen.

Du kan också när som helst göra invändningar mot databehandling för direkt marknadsföring.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. När behandlingen är begränsad, kommer personuppgiftsansvarige bara att bearbeta dina data genom att lagra den. Du har denna rätt till exempel när du bestrider korrektheten i dina personuppgifter, om behandlingen är olaglig eller om du har bestridit behandlingen och din begäran är pågående.

 

 1. Så här använder du dina rättigheter

Du kan begära att utnyttja dina rättigheter via vår kundservice som du når på [email protected] eller 0770-11 88 00. När du gör denna begäran kommer din identitet behöva verifieras.

 1. Information om mottagarna av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar K Bygg & Grund själva personuppgifterna, men samarbetar även med olika tjänsteleverantörer. K Bygg & Grund strävar efter att samarbeta enbart med de bästa partner och ansvarar för sina tjänsteleverantörers aktiviteter avseende behandling av personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer kan variera, men omfattar:

 • Leverantörer av IT-tjänster
 • Leverantörer av logistiktjänster
 • Leverantörer av betalningstjänster
 • Leverantörer av marknadsföringstjänster

Personuppgifter betraktas som överförda till länder utanför EU- och EES-områden via vår IT-tjänstpartner, eftersom de får tillgång till personuppgifter från Indien. Vi har avtalat med våra tjänsteleverantörer angående dataöverföringen, enligt EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Dessa standardavtalsklausuler finns på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087.

Vissa myndigheter har också rätt enligt lag att få tillgång till personuppgifter. Dessa myndigheter är bland andra polis, tull, gränskontroll och skattemyndighet.

 1. Rätten att inkomma med klagomål

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen.

 1. Nödvändig data för våra tjänster

För att kunna erbjuda våra tjänster till företaget du representerar måste vi behandla nödvändiga personuppgifter. Sådana uppgifter omfattar bland annat ditt namn och din kontaktinformation.

 1. Information om automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering

Dina personuppgifter används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

 1. Användning av data för andra ändamål

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än dem som anges i det här dokumentet. Om nya ändamål för behandling skulle bli aktuella vid ett senare tillfälle, informerar vi om detta och om de rättsliga grunderna för behandlingen eller, om så behövs, ber vi om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för detta nya ändamål.

 1. Personuppgifter som samlats in från annat håll än från dig själv

Vi uppdaterar informationen om företaget via Bisnode, till exempel namnet på den person som är firmatecknare.

Vi använder offentliga källor för kundrekrytering.

 1. Dataskyddsombud

K Bygg & Grund är en del av Kesko Group. Kontakta dataskyddsombudet på Kesko Oyj om du har frågor som berör behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter hos Keskokoncernen avseende Dataskyddsförordningen (GDPR) i EU.

Dataskyddsombudets kontaktinformation:

[email protected]

eller via brev till:

Tietosuojavastaava/DPO Kesko Oyj

PL 1 00016 Kesko,

Finland

X

Välkommen till K-Bygg

Hitta din butik på kartan eller sök via namn, adress eller postnummer.